PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG TH&THCS KHOAN DỤ

Số:  /QĐ-TH&THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc

           Khoan dụ, ngày 03  tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV)  

 Trường TH&THCS Khoan dụ

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS KHOAN DỤ

   Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

   Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona mới (nCoV) trên địa bàn huyện Lạc thủy;

   Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-GD&ĐT ngày 06/02/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Lạc Thủy về việc  phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona mới (nCoV) gây ra;

    Xét yêu cầu, nhiệm vụ công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) Trường TH&THCS Khoan dụ gồm các ông (bà) (Có danh sách kèm theo).

    Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona mới (nCoV) và thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV phòng giáo dục và đào tạo huyện Lạc Thủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện Lạc Thủy.   

   Điều 3. Các Tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

DANH SÁCH

 (Kèm theo Quyết định số:     ngày 03 tháng 2 năm 2020

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Khoan Dụ)

 

  1. Trưởng ban:

          - Ông : Nguyễn Văn Cường        Hiệu trưởng

  1. Các Phó trưởng ban:

          - Ông: Nguyễn Thanh Hải          P. hiệu trưởng; Phó trưởng ban thường trực

          - Bà - Vũ Thị Quỳnh Hoa           P. hiệu trưởng

          - Bà: Vũ Thị Thanh Nhàn           Chủ tịch công đoàn

  1. Các uỷ viên:

          - Bà: Hoàng Thị Thu Hoài         Tổ trưởng tổ Tự nhiên

          - Bà: Nguyễn Thị Ninh              Tổ trưởng tổ xã hội

          - Ông: Nguyễn Văn Triệu            Tổng phụ trách đội

- Bà: Hoàng Thị Sen                    Tổ trưởng tổ 4;5

- Bà: Nguyễn Lan Huệ                 Tổ trưởng tổ 1;2;3

- Bà: Nguyễn Thị Huệ                  Tổ trưởng tổ Văn phòng

  1. Các thư ký:

          - Ông: Đinh Thế Quyết                NV Y tế; Thư ký tổng hợp.

          - Bà: Phạm Thị Thu Hương        Thư ký hội đồng

         

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE :

EMAI :

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 24
Hôm qua : 11
Tất cả : 10390